Brannalarm


Ekornes brygge har sentral brannalarm med varsling til brannvesenet.Når brannalarmen blir utløst skal alle som oppholder seg i blokken gå ut av blokken og møte opp ved gjesteparkeringen. Hvis gangen er overfylt med røyk, bruk redningslinen.

Det er en brannslange i hver ende av gangene.


Hvis alarmen går, så må alarmen resettes fra panelet nede ved hovedinngangen,

dette blir gjort av noen i styret eller av brannvesenet.


Alarmen utløses først der brann- eller røykutviklingen oppsto, deretter utløses den i resten av huset og varsler samtidig brannvesenet.


Ikke under noen omstendighet skal detektor taes ned, forsøkes reparert eller tildekket uten at dette på forhånd er avklart med styret.


Hvis du har behov for å få detektoren utkoblet for en kortere periode,

ring styrelederen for nærmere avtale.

Brannalarm med varsling til brannvesenet gir rabatt på innboforsikringen til enkelte forsikringsselskap.